Tag Archives: bảo trì thang máy

10 yêu cầu về thang máy đối với nhà chung cư từ ngày 5/7/2021

Đây là quy định đáng chú ý được đề cập tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư QCVN 04:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BXD. Theo đó, kể từ ngày 5/7/2021, thang máy tại nhà chung cư phải đáp ứng 10 yêu cầu sau đây: 1. Nhà chung cư, nhà chung […]

0336114911
challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon